Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.
Ændre selskabsform i Øster Hornum Vandværk.
Private vandværker i Danmark har de seneste år ændret selskabsform fra I/S til A.m.b.a., dels for at begrænse andelshavernes ansvar og dels for at undgå, at vandværket evt. på et tidspunkt får pligt til at indberette andelshavernes cpr. - nummer, som det allerede nu kræves ved oprettelse af et nyt I/S.
Hæftelse i et A.m.b.a.( andelsselskab med begrænset ansvar).
For vandværket er der ingen praktisk forskel på, om det er et interessentselskab eller andelsselskab .Men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne i et interessentselskab hæfter direkte, medens de i et andelsselskab hæfter subsidiært, og i et A.m.b.a. er der ingen hæftelse udover hvad forbrugerne har indskudt i vandværket. Ved subsidiær hæftelse betyder det, at kreditor skal søge sit tilgodehavne indfriet hos vandværket, mod hæftelse i I/S kan kreditor kræve sit tilgodehavne indfriet af hver enkelt interessent.
Forslag til ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a. med nye vedtægter for Øster Hornum Vandværk A.m.b.a. blev fremlagt på den ordinære generalforsamling 30. marts og vedtaget på ekstraordinære generalforsamling 17. maj 2017.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09