Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.
Vandværkets historie
Øster Hornum Vandværk blev stiftet på en generalforsamling 5. juli 1935. Valgt til bestyrelsen blev Knud Buus, Anders Christensen Øland og Bager S.C. Andersen.
Det første anlæg blev leveret af A/S M. Seest Jernstøberi og Århus Maskinfabrik i november 1935 til en pris af 19.000 kr. Anlægget kunne levere vand til 25 ejendomme. Anlæg og boringer blev placeret ved sydenden af forsamlingshuset.
I 1972 var der gang i byggemodningen af nye grunde og for at kunne klare at levere vand til dem, blev der bygget et vandværk på Højvang med boring i 1985. I 1986 blev det besluttet at lave en boring nr. 2, da boringen ved forsamlingshuset var forurenet og skulle lukkes. Siden er alt vand leveret fra værket på Højvang.
Name: ØH gl vv.JPG.
Det gamle vandværk ved sydenden af forsamlingshuset.
I 2011 blev der foretaget en total renovering af vandværket på Højvang. Alle maskiner og pumper blev udskiftet, samtidig blev der etableret en helt ny rentvandstank på 150 m3 og et nyt udpumpningsanlæg med overvågning og dataopsamling.
Vandværket har i dag et nødstrømsanlæg, så det kan levere vand, når strømmen svigter. Vandværket oppumpede i 2011 54.810 m3 og har 390 interessenter og leverer vand til 438 forbrugere.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09