Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.

Se vandkvaliteten på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Øster Hornum Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dkFind forsyningen her:
Name: mitdrikkevand.jpg.
KONKLUSION VANDANALYSER 2017
Begrænset kontrol + sporstofkontrol på ledningsnet d.21 marts er analyseret for Cobolt, Jern (Fe), Nikkel. Arsen. Bor. - Overholder grænseværdier.
Normal kontrol + org.mikroforurening. d.21 marts - Overholder grænseværdier.
Normal kontrol + Organisk mikroforurening på vandindvindingsanlæget d. 12 marts er analyseret for Aromatiske kulbrinter (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, O-Xylen, m+p-Xylen, Naphthalen) + Chlorpehnoler (2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol) + Pesticider (Atrazin, Bentazon, 2,4-D. 2,6 –DCPP, 2,6 –dichiornenzosyre,4-CPP,4-nitrophenol, AMPA, deisopropyl-hydroxy-atrazin, desethyl-desisopropyl-atrazin. desethyl-hydroxyatrazin, dessethyl-terbutylazin. dichlobenil, didealkyl-hydroxy-atrazin, diuron. ethylenthiourea (ETU), glyphosat, hydroxysimazin. MCPA, metribuzin. metribuzin. desamino, metribuzin-desamino-diketo. metribuzin-diketo. Desethylatrazin. Desinsopropylatrazin, 2,6dichlorbenzamid (BAM;) Dichlorprop (2,4-DP), DNOC, Hexazinon, Hydroxyatrazin,MCDA,Mechlorprop (MCPP), Metamitron, Pendimehalin, Simazin, Terbutylazin) + Halogenerede alifatiske-kulbrinter (Trichlormethan (Chloroform),1,1,1 Trichlorethan, Tetrachlomethan, Trichlorethylen, Tetrachlorethen, 1,2-dichlorethan). - Alle parametre overholder grænseværdier
Kontrol på ledningsnet d. 16 august, 3 oktober, 5 december - Overholder alle grænseværdier.
Boringskontrol råvand på DGU 34.1712 d. 21. september. Kontrol omfatter pesticider samt kontrol af chloridazon desphenyl + org. mikroforuening.
Udvidet kontrol på vandværket d. 3 oktober analyseret for hårdhed total, måling 11 dH - grænseværdier vejledende 5-30 dH.
Alle parametre og alle andre analyser opfylder kravene til fastsatte grænseværdier og overholder kvalitetskravene til drikkevand.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09