Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.
Råvandet bliver iltet via en kompressor og derefter behandlet via 2 parallelle trykfiltre. Vandet ledes derefter i rentvandstanken. Pumpes ud til forbrugerne via et VLT styret udpumpningsanlæg (3 pumper).
Name: 2018-08-17 16.31.21.jpg.
Name: trykfilter.jpg.
Name: 2018-08-17 16.31.30.jpg.
Name: 2018-08-17 16.31.42.jpg.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09