Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.
Forbrugerafgiften ansættes på grundlag af skønnet a conto forbrug, idet det enkelte bidrag opgøres på grundlag af målerafl æsning.
Årsopgørelse udsendes ca. 1 februar. I forbindelse med udskiftning af vandmålere.
Betalingsfrist: Vandafgift forfalder halvårlig. 1. april og 1. oktober,og skal være betalt senest 20 dage efter.
Forbrug over 10.000 m³ fastlægges efter forhandling, og taksten godkendes af Rebild kommune.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt, at få refusion af afgift for ledningsført vand (stantsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivni

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09