Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.

Indvindingsopland

Name: Indvindingsopland.jpg.
Kortet viser hvor vandet indvindes fra. HUSK: Vi bor på vores drikkevand. Haveejere bør undgå at bruge sprøjtemidler og kemikalier.
Udpumpet vandmængde i 2017, 56.110 m3. Vandværket har pt. ret til at indvinde 85.000 m3 pr. år fra viste opland. Vandproduktionen sker via 2 stk. grundvandsboringer i ca. 120 meters dybde, med nyetableret produktionsanlæg i 2011 med rentvandstank, trykfilter og frikvensstyret udpumpninganlæg, overvågning og data opsamling, nødforsyning ved strømafbrydelse.
Name: ØH indvindingsopland.PNG.
Øster Hornums indvindingsopland er primært beliggende inden for område udpeget med stor sårbarhed - det lyserøde område (kilde: "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum).
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09