Image ØH baggrund.jpeg loading placeholder
Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
bykortImage bykort.PNG loading placeholder

Se vandkvaliteten på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Øster Hornum Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dkFind forsyningen her:
mitdrikkevandImage mitdrikkevand.jpg loading placeholder
KONKLUSION VANDANALYSER 2017
Begrænset kontrol + sporstofkontrol på ledningsnet d.21 marts er analyseret for Cobolt, Jern (Fe), Nikkel. Arsen. Bor. - Overholder grænseværdier.
Normal kontrol + org.mikroforurening. d.21 marts - Overholder grænseværdier.
Normal kontrol + Organisk mikroforurening på vandindvindingsanlæget d. 12 marts er analyseret for Aromatiske kulbrinter (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, O-Xylen, m+p-Xylen, Naphthalen) + Chlorpehnoler (2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol) + Pesticider (Atrazin, Bentazon, 2,4-D. 2,6 –DCPP, 2,6 –dichiornenzosyre,4-CPP,4-nitrophenol, AMPA, deisopropyl-hydroxy-atrazin, desethyl-desisopropyl-atrazin. desethyl-hydroxyatrazin, dessethyl-terbutylazin. dichlobenil, didealkyl-hydroxy-atrazin, diuron. ethylenthiourea (ETU), glyphosat, hydroxysimazin. MCPA, metribuzin. metribuzin. desamino, metribuzin-desamino-diketo. metribuzin-diketo. Desethylatrazin. Desinsopropylatrazin, 2,6dichlorbenzamid (BAM;) Dichlorprop (2,4-DP), DNOC, Hexazinon, Hydroxyatrazin,MCDA,Mechlorprop (MCPP), Metamitron, Pendimehalin, Simazin, Terbutylazin) + Halogenerede alifatiske-kulbrinter (Trichlormethan (Chloroform),1,1,1 Trichlorethan, Tetrachlomethan, Trichlorethylen, Tetrachlorethen, 1,2-dichlorethan). - Alle parametre overholder grænseværdier
Kontrol på ledningsnet d. 16 august, 3 oktober, 5 december - Overholder alle grænseværdier.
Boringskontrol råvand på DGU 34.1712 d. 21. september. Kontrol omfatter pesticider samt kontrol af chloridazon desphenyl + org. mikroforuening.
Udvidet kontrol på vandværket d. 3 oktober analyseret for hårdhed total, måling 11 dH - grænseværdier vejledende 5-30 dH.
Alle parametre og alle andre analyser opfylder kravene til fastsatte grænseværdier og overholder kvalitetskravene til drikkevand.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09