Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
Name: bykort.PNG.

VELKOMMEN TIL ØSTER HORNUM VANDVÆRK AMBA

Vi er et privat andelsselskab med 450 forbrugere.

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om vores lokale vand. Du kan se kort over indvindingsoplandet og forsyningsområdet, du kan følge med i vandkvaliteten og bl.a. læse om kontrol af målere.

Har du spørgsmål til driften af din vandforsyning, er du velkommen til at kontakte os.


Se Forbruger INFO 21/22

Tryk her > INFO 21/22


Ordinær Generalforsamling 2024 Torsdag den 21 marts kl.19:30 i Øster Hornum Forsamlingshus.

Dagsorden

1. Valg af diriget

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelæggertil godkendelse .

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

5 Behandling af indkomnende forslag.

Forslag fra bestyrelsen.

Generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage det nødvendige beskyttelse af grundvandet og drikkevand bl.a. en mulig ny boring og opkøb af jord i umiddelbar nærhed af vandværkets nuværende boringe.

6. Valg af medlemmer og suppleantertil bestyrelsen.

På valg er.

Formand Bent Søgaard. Næstformand Jan Møller. Sekretær Per Lyngberg - Andersen.

Alle tre modtager genvalg.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

Tryk her> SMS Service

Se aktuelle nyheder
2019 M03 13
- Øster Hornum Vandværk

Du bor oven på dit drikkevand - pas på det!

Name: ude vv 2.jpg.
Vores årlige salg af vand udgør ca. 60.000 m³, oppumpet fra 2 boringer i nærområdet.
Name: ØH Vandværk.jpg.
Værket på Højvang blev bygget i 1985.
Name: inde vv 1.jpg.
Der føres løbende kontrol med kvaliteten af vandet fra boringer og ud til forbrugerne.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09