Image ØH baggrund.jpeg loading placeholder
Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
bykortImage bykort.PNG loading placeholder
Råvandet bliver iltet via en kompressor og derefter behandlet via 2 parallelle trykfiltre. Vandet ledes derefter i rentvandstanken. Pumpes ud til forbrugerne via et VLT styret udpumpningsanlæg (3 pumper).
2018-08-17 16.31.21Image 2018-08-17 16.31.21.jpg loading placeholder
trykfilterImage trykfilter.jpg loading placeholder
2018-08-17 16.31.30Image 2018-08-17 16.31.30.jpg loading placeholder
2018-08-17 16.31.42Image 2018-08-17 16.31.42.jpg loading placeholder
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09