Image ØH baggrund.jpeg loading placeholder
Øster Hornum Vandværk
VI VÆRNER OM VANDET
bykortImage bykort.PNG loading placeholder

Indvindingsopland

IndvindingsoplandImage Indvindingsopland.jpg loading placeholder
Kortet viser hvor vandet indvindes fra. HUSK: Vi bor på vores drikkevand. Haveejere bør undgå at bruge sprøjtemidler og kemikalier.
Udpumpet vandmængde i 2017, 56.110 m3. Vandværket har pt. ret til at indvinde 85.000 m3 pr. år fra viste opland. Vandproduktionen sker via 2 stk. grundvandsboringer i ca. 120 meters dybde, med nyetableret produktionsanlæg i 2011 med rentvandstank, trykfilter og frikvensstyret udpumpninganlæg, overvågning og data opsamling, nødforsyning ved strømafbrydelse.
ØH indvindingsoplandImage ØH indvindingsopland.PNG loading placeholder
Øster Hornums indvindingsopland er primært beliggende inden for område udpeget med stor sårbarhed - det lyserøde område (kilde: "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum).
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Øster Hornum Vandværk Amba.
Højvang
9530 Støvring
Tlf. 98 38 54 09